Check deze gast zijn skillz even op orde hebben zeg. Wie zegt dat graffiti geen kunst is…?